Vad är (WordPress – Post Types)

Allt innehåll i WordPress sparas som poster i databasen.
Beroende på postens beskaffenhet skapar man posten med en specifik ”Post Type”.

De ”Post Types” som följer med WordPress från börja är:

 • Post
 • Page
 • Attachment
 • Revision
 • Navigation menu
 • (Custom Post Types)

 

Läs mer…

maj 21st, 2014 by Mikael | No Comments »

Så här installerar du WordPress lokalt

I förra delen gick vi igenom hur du installerar en webbserver lokalt på din pc, nu är det dags att lägga till WordPressfunktionalitet.

WordPress är den största publiceringsplattform som finns idag och används av miljontals webbsidor runt om i välden.

Läs mer…

maj 20th, 2014 by Mikael | No Comments »

Skapa en lokal WEB-server på din PC

När du ska börja utveckla i PHP / WordPress så kan du ha nytta av en lokal webbserver på din pc för att slippa ladda upp dina filer till ett webbhotell för att kunna se resultatet av det du gjort.

Det finns ett antal att välja på, bland annat XAMPP (Apache, MySQL, PHP och Perl.) som finns för Windows, Linux och MAC.

XAMPP är gratis att använda och innehåller alla delar som behövs för att komma igång.

Den senaste versionen innehåller följande komponenter: Läs mer…

maj 19th, 2014 by Mikael | No Comments »

Att ansluta till MySQL via PHP (Del 4)

<< Att ansluta till MySQL via PHP (Del 3)

Att lägga in data i en tabell

För att lägg in data i vår tabell så behöver vi veta vilka fält som finns och vilka data-typer dessa fält har.

Det finns sätt för att få reda på detta genom att ställa en fråga till databasen med sql-kommandot “describe” (Jag återkommer med mer detta vid ett senare tillfälle).

Men just nu förutsätter vi att vi vet hur tabellen är uppbyggd.

 

Vi använder oss av samma steg som tidigare när vi nu ska lägga in information i vår tabell

 1. Anslut till servern.
 2. Välj databas.
 3. Skicka kommando till sql-servern.

Vi lägger in data i vår tabell med hjälp av  kommandot “INSERT INTO”.

Läs mer…

mars 1st, 2011 by Mikael | No Comments »

Att ansluta till MySQL via PHP (Del 3)

<< Att ansluta till MySQL via PHP (Del 2)

 Att skapa en tabell

En tabell kan liknas med ett Excel-ark, med rader och kolumner, med den skillnaden att varje kolumn(Fält) måste ha en rubrik och en datatyp och att det på varje rad(Post) måste finnas ett fält som innehåller ett unikt värde “en så kallad nyckel” (man kan kombinera flera fält för att erhålla ett unikt värde).

För att skapa en tabell så gör vi på samma sätt som när vi skapade databasen.

 1. Anslut till servern.
 2. Välj databas.
 3. Skicka kommando till sql-servern.

Nu ser dock sql-kommandot mycket mer avancerat ut, så vi tittar lite närmare på det.

Det vi vill uppnå är att skapa en tabell med namnet Users som innehåller fyra fält (id, name, passwd, age), detta gör vi med kommandot CREATE TABLE.

Först talar vi om vad tabellen ska heta, i vårt fall Users.

Sen kommer en parentes som innehåller de fält som vi vill att tabellen ska innehålla, man kan lägga allt på en enda rad men för att få en bättre överblick ska man ta för vana att alltid dela upp informationen på flera rader (tänk om vi skulle skapa en tabell som innehåller 30 fällt).

Läs mer…

februari 27th, 2011 by Mikael | No Comments »