Att ansluta till MySQL via PHP (Del 1)

 

I den här delen kommer jag att gå igenom följande:

  1. Att ansluta till en databas-server
  2. Att skapa en databas
  3. Att skapa en tabell
  4. Att lägga in data i en tabell

 

Nödvändig information för att ansluta till en databas

För att kunna ansluta sig till en databas så måste man ha tillgång till en viss mängd information

  1. Adressen till servern där databasen finns
  2. Ett användar-konto och passordet till detta

För att förenkla skripten i denna genomgång så har jag medvetet uteslutit all form av felhantering, jag inleder också alla script med att ange de variabler som är statiska.

ex.

$DbServer = "localhost";
$DbUser = "user";
$DbPasswd = "passwd";

 

Att ansluta till en databas-server

Det första steget när det gäller att arbeta mot en databas är att göra en anslutning mot servern.

Detta görs med kommandot mysql_connect() som skapar ett handtag som vi placerar in en variabel.

Detta handtag använder vi sedan när vi ska prata med databasen.

För att sedan släppa handtaget använder man kommandot mysql_close( )

<?php
$DbServer = "localhost";
$DbUser = "user";
$DbPasswd = "passwd";

$DbLink = mysql_connect($DbServer , $DbUser , $DbPasswd)
or die("Kunde inte ansluta mot databasen!");

mysql_close ( $DbLink );
?>

 

>> Del 2 (Att skapa en databas)

Recent Entries

Kommentera