Att ansluta till MySQL via PHP (Del 2)

<< Att ansluta till MySQL via PHP (Del 1)

Att skapa en databas

Vi har nu anslutit till servern men det finns just nu ingen information (det finns inte ens någon stans att placera informationen), tänk dig en hårddisk utan filer och mappar.

Det vi nu ska göra är att skapa en databas, man kan likna detta med en mapp där vi seden placerar våra tabeller.

För att göra detta så ansluter vi till databasservern och skickar över ett SQL-kommando till servern via det hantag som vi skapar när vi ansluter till servern.

Ett SQL-kommando tolkas inte av php-motorn utan skickas oförändrat över till mysql-servern.

Jag har valt att utföra detta i två steg.

  1. Jag skapar en variabel som innehåller SQL-kommandot som jag vill skicka till servern.
  2. jag skickar över kommandot till servern med hjälp av funktionen mysql_query()

<?php
$DbServer = ”localhost”;
$DbUser = ”user”;
$DbPasswd = ”passwd”;

$DbLink = mysql_connect($DbServer, $DbUser, $DbPasswd)
or die(”Kunde inte ansluta mot databasen!”);

$DbSql = ‘CREATE DATABASE MyDb’;

mysql_query($DbSql, $DbLink);

mysql_close ( $DbLink );
?>

Att välja databas

På en databas-server kan det finnas ett stort antal databaser, därför måste man alltid tala om vilken databas man ska arbeta mot, detta gör man med funktionen mysql_select_db()

<?php
$DbServer = ”localhost”;
$DbUser = ”user”;
$DbPasswd = ”passwd”;
$DbName = ”MyDb”

$DbLink = mysql_connect($DbServer, $DbUser, $DbPasswd)
or die(”Kunde inte ansluta mot databasen!”);

mysql_select_db($DbName, $DbLink);

mysql_close ( $DbLink );
?>

 

>> Del 3 (Att skapa en tabell)

Recent Entries

Kommentera