Att ansluta till MySQL via PHP (Del 4)

<< Att ansluta till MySQL via PHP (Del 3)

Att lägga in data i en tabell

För att lägg in data i vår tabell så behöver vi veta vilka fält som finns och vilka data-typer dessa fält har.

Det finns sätt för att få reda på detta genom att ställa en fråga till databasen med sql-kommandot “describe” (Jag återkommer med mer detta vid ett senare tillfälle).

Men just nu förutsätter vi att vi vet hur tabellen är uppbyggd.

 

Vi använder oss av samma steg som tidigare när vi nu ska lägga in information i vår tabell

  1. Anslut till servern.
  2. Välj databas.
  3. Skicka kommando till sql-servern.

Vi lägger in data i vår tabell med hjälp av  kommandot “INSERT INTO”.

Detta kommando tar argumet består av tre delar.

  1. Tabellnamn
  2. Variabelnamn
  3. Värde (Innehåll)

INSERT INTO users (name,  passwd, age)
VALUES (‘kalle’, ‘kula’, ‘23’);

När det gäller nyckeln så bör vi inte ange denna eftersom den autogenereras (AUTO_INCREMENT).

<?php
$DbServer = ”localhost”;
$DbUser = ”user”;
$DbPasswd = ”passwd”;
$DbName = ”MyDb”

$DbLink = mysql_connect($DbServer, $DbUser, $DbPasswd)
or die(”Kunde inte ansluta mot databasen!”);

mysql_select_db($DbName, $DbLink);

DbSql = ”INSERT INTO users (name, passwd, age)
VALUES (‘kalle’, ‘kula’, ‘23’)”;

mysql_query(DbSql, $DbLink);

mysql_close ( $DbLink );
?>

Vi kan även lägga in flera poster på en gång genom att ange flera värden på en gång.

INSERT INTO users (name, passwd, age)
VALUES (‘kalle’, ‘kula’, ‘23’),
(‘kalle’, ‘anka’, ‘41’),
(‘arne’, ‘nilsson’, ‘23’),
(‘anna’, ‘krut’, ‘42’);

 

>> PHP-Skolan

Recent Entries

Kommentera