Archive for the 'PHP Script' Category

Hur man kommenterar PHP

  Vad är en kommentar? Man kan beskriva en kommentar som en dokumentation som är inbyggd i php-scriptet. För att se kommentarer som ligger i php-scriptet så måste man öppna filen för redigering, dessa syns alltså inte när man kör scriptet då PHP-motorn tar bort alla kommentarer innan det skickas till mottagarens webbläsare. Varför? Om […]

tisdag, augusti 25th, 2009

Data typer för variabler i PHP

  Datatyper När det gäller datatyper i PHP så är dessa “löst skrivna” dvs. man behöver inte deklarera vilken datatyp som ska användas för variabeln innan man använder den. PHP har stöd för de flesta av de vanligaste förekommande datatyperna. Datatyp Beskrivning Boolean Kan inneha två värden antingen TRUE “1” eller FALSE ”” Integer Heltal […]

måndag, augusti 24th, 2009

Variabler, variabler överallt variabler

  Vad är en variabel? Man kan beskriva en variabel som en låda där man kan placera text eller siffror som man använder i sitt PHP-script, det finns även en flerdimensionell typ av variabel som hanterar areor. Till skillnad från andra programspråk så behöver man i PHP inte deklarera en variabel innan man använder den. […]

söndag, augusti 23rd, 2009

PHP ditt första steg med ett nytt språk

  Ditt första steg! Det första man brukar lära sig när man lär sig ett nytt program-språk är hur man gör ett så kallat “Hello world” program, och naturligtvis tänkte jag börja på samma sätt. Ett PHP-script ska alltid ha ändelsen .php exempelvis test.php, detta för att webbservern ska veta att filen ska skickas till […]

tisdag, augusti 18th, 2009

Grunden För PHP är HTML

  Grunden För att börja med PHP bör man ha en viss kunskap i HTML som är grunden i alla sidor som visas på internet. Det är HTML som alla webbläsare är byggda för att visa, och det är också så att de skript som skrivs i PHP översätts av PHP-motorn till en HTML-kod som […]

tisdag, augusti 18th, 2009