En alldeles utmärkt php-tutorial

 Tutorial

Det finns många bra php-tutorials på nätet, men en av de bästa jag sett hittills är Jeffrey Ways screencast tutorial.

Här går han på ett grundligt och lättförståligt sätt igen om grunderna i php.

 

Screencast

Det som skiljer denna tutorial från mängden är att denna bygger på screencasts dvs. videobaserade genomgångar.

Man får under genomgången se både hur koden successivt byggs upp och hur resultatet ser ut under pågående uppbyggnad.

 

13 delar

För närvarande finns det 13 delar av denna screencast-tutorial, som innefattar teman som installation, variabler, databashantering och filuppladdning.

Recent Entries

Kommentera