PHP Editor (Crimson Editor)

 

En resurssnål editor

Här kommer en kort genomgång av Crimson Editor.

Aktuell version är för närvarande V3.72 daterad 2008-05-14. Men tittar man på utvecklings-loggen så ser det ut som om utvecklingen avstannade 2004.

Det ser även ut som om utvecklingen tagits över av Emerald Editor efter version 3.70

Detta är en resursnål editor (behöver bara 4Mb ledigt utrymme), hela installations-filen ligger på 1.6Mb

Editorn har stöd för ett stort antal programspråk (Syntax Highlighting) och det finns även möjlighet att lägga till egna språk-syntax med hjälp av (Custom Syntax Files)

 

Crimson Editor har bl.a. stöd för:

  • Editering av flera samtidiga dokument som man kommer åt via flikar i överkant.
  • Projekt där man kan gruppera filer som hör ihop.
  • Filträd där man kan filtera på dokument-typ.

overview_s

Detta är den editor som jag har mest erfarenhet av och som jag började använda 2001, då jag fick i uppdrag att ta fram en web-baserad backup-lösning för ett företag som har kontor på flera orter i Sverige. (jag kommer säkert att återkomma med fler inlägg angående denna web-app)

Crimson Editor finns även som en portabel app (installeras på ett usbminne).

Recent Entries

Kommentera