PHP-Skolan

PHP

PHP-skolan vänder sig till dig som vill veta mer om php-programmering.

Du bör veta hur en HTML-sida är uppbyggd för att ha största glädjen av denna genomgång.

 

I PHP-skolan kommer jag att gå igenom följande ämnen.

 

Grunden För PHP är HTML

PHP ditt första steg med ett nytt språk

Variabler, variabler överallt variabler

Data-typer för variabler i PHP

Hur man kommenterar PHP

3 sätt att flytta data mellan webbsidor

Att ansluta till MySQL via PHP (Del 1) (Att ansluta till en databas-server)

Att ansluta till MySQL via PHP (Del 2) (Att skapa en databas)

Att ansluta till MySQL via PHP (Del 3) (Att skapa en tabell)

Att ansluta till MySQL via PHP (Del 4) (Att lägga in data i en tabell)