Snabbkommandon som sparar tid

Du vet väll att det finns diverse snabbkommandon i Windows för många av de vanligaste funktionerna, exempelvis kopiera, klistra in, låsa datorn osv.

Dessa snabbkommandon fungerar i de flesta Windows-applikationer och sparar en hel del klickande med musen.

Redigera

När du ska redigera en text så markerar du ett ord eller ett stycke, sedan använder du någon av nedanstående tangentkombinationer

Ctrl + c (Kopiera)

Ctrl + x (Klipp ut)

Ctrl + v (klistra in)

Ctrl + z (Ångra senaste redigering)

 

Du kan även markera ord i en text med hjälp av snabbkommandon.

Shift + högerpil (markerar tecknet till höger om markören)

Shift + vänsterpil (markerar tecknet till vänster om markören)

Ctrl + Shift + högerpil (markerar ordet till höger om markören)

Ctrl + Shift + vänsterpil (markerar ordet till vänster om markören)

Shift + Home (markerar texten från markören till radens början)

Shift + End (markerar texten från markören till radens slut)

Shift + Page UP (markerar texten från markören till sidans början)

Shift + Page Down (markerar texten från markören till sidans slut)

Ctrl + a (markerar all text i hela dokumentet)

 

För att spara eller skriva ut dokumentet du just nu håller på med så finns det naturligt vis även kommandon för detta.

Ctrl + s (spara dokumentet)

Ctrl + p (skriv ut dokumentet)

 

Filhantering

Via filhanteraren kan du på samma sätt använda kommandon för att hantera filer.

Ctrl + c (Kopiera)

Ctrl + x (Klipp ut)

Ctrl + v (klistra in)

Ctrl + a (markerar alla filer i katalogen)

 

Windows-kommandon

Det finns även ett antal generella kommandon för Windows

Dessa kommer man åt via Windows- och Alt-tangenten

Win + e (öppnar utforskaren)

Win + r (öppnar dialogrutan “Kör”)

Win + l (låser datorn)

Win + m (minimerar alla fönster)

Win + Shift + m (återställer minimerade fönster)

Win + f (sök fil eller mapp)

Ctrl + Win + f (sök dator på nätverket)

Alt + TAB (växlat mellan öppna program) (Tryck TAB flera gånger för att stega i listan)

Alt + F4 (stänger aktivt program).

 

Det finns fler kommandon men nu har du något att börja med.

Recent Entries

Kommentera