Vad är (WordPress – Post Types)

Allt innehåll i WordPress sparas som poster i databasen.
Beroende på postens beskaffenhet skapar man posten med en specifik ”Post Type”.

De ”Post Types” som följer med WordPress från börja är:

  • Post
  • Page
  • Attachment
  • Revision
  • Navigation menu
  • (Custom Post Types)

 

Post

Vanligen används Poster för bloggar och visas normalt i tidsföljd (Sekventiellt), sorterat på datum.
Eftersom poster har speciella fält för kategorier, etiketter, författare, datum, egnafällt och utdrag så finns det färdiga funktioner i WordPress för att utnyttja dessa fällt för att t.ex. sortera på dessa kriterier och lägga till extra innehåll som man kan använda på vår sida.

Page (Sida)

Sidor används för mer statiskt innehåll t.ex. kontaktsidor, utbud, mm. och är inte knytet till en tidsström.

Varje sida kan ha en egen “template”(utseende) vilket gör att man kan skräddarsy varje sidas utseende så att det passar innehållet.
Visningen av sidor kan även organiseras hierarkiskt där vissa sidor kan vara förälder till en eller flera under-sidor

Attachment

Denna post-typ innehåller information om extrainnehåll som vi lägger in i poster och sidor
exempel på denna typ av innehåll:

  • Bilder
  • länkar
  • metadata

Revision

Här sparas alla förändringar vi gjort i våra poster och sidor,
Detta möjliggör att vi kan gå tillbaka till en tidigare version av en posten vi ändrat.

Navigation menu

Denna post-typ spara varje navigationsobjekt i databasen, som vi sedan kan använda för att bygga en eller flera menystrukturer som vi kan visa på vår WordPress-sida.

Custom Post Types

Detta är ingen fördefinierad post-typ, men kan skapas av den som bygger teman eller tillägg.
Om man vill ha en post-typ som faller utanför ramarna för de befintliga post-typerna.

Exempelvis om har en hemsida som handlar om musik så kanske man vill ha en speciell post-typ för artister och skivor med egna fält för information om dessa.

Recent Entries

Kommentera